Kennisgeving ontvangst aanvraag ontheffing artikel 35 Langedoikermarkt, Orangebuurt Broek op Langedijk, straten Irenestraat, Margrietstraat, Beatrixstraat, Bernardstraat, Wilhelminastraat gedeelte Hendrikkade en gedeelte Dijk

Burgemeester van Dijk en Waard maakt bekend, dat de volgende aanvraag voor een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet is ontvangen:

Voor: Langedoikermarkt

Datum activiteit:20-08-2022

Locatie: Orangebuurt Broek op Langedijk, straten Irenestraat, Margrietstraat, Beatrixstraat, Bernardstraat, Wilhelminastraat gedeelte Hendrikkade en gedeelte Dijk

Ontvangen op: 3 mei 2022

 

Procedure

De aanvraag wordt in behandeling genomen door de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving van de gemeente Dijk en Waard. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

 

Inzage

De aanvraag kan door belanghebbenden worden opgevraagd bij de Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Dijk en Waard. Tot en met 26-5-2022kunnen belanghebbenden mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen geven.

Stuur de zienswijze via de mail of in een brief aan:

Gemeente Dijk en Waard

Postbus 390

1700 AJ Heerhugowaard

 

U richt uw reactie aan degene die het besluit gaat nemen, zoals het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. U vermeldt hierin:

• uw naam

• adres

• telefoonnummer

• het onderwerp waarop uw reageert

• uw zienswijze

Naar boven