Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Oude Werf 3 (kavel 5 Broekerwerf) te Broek op Langedijk

De gemeente heeft op 9 mei 2021 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer 2021-010276 voor het oprichten van een woning op de locatie Oude Werf 3 te Broek op Langedijk. De vergunning is.

 

Inzage

De termijn van het besluit en de goedkeuringREDEN op documenten zes weken en start 11-05-2022. U kunt digitaal de stukken inzien via https://www.dijkenwaard.nl/ter-inzage-liggende-stukken/ .

 

In werking treden van het besluit

Op grond van artikel6.1 lid 2 onder b. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van de aanvankelijke vergunning in werking na afloop van de beroepstermijn niet gedurende die termijn beroep is ingesteld om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit niet voor in werking voordat op dat verzoek is beslist.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt ​​6 weken en vangt aan op 11-05-2022.

 

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u beroep instellen. U stuurt binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een beroepschrift naar de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

 

In het beroepschrift moeten minimaal staan ​​​​vermeld:

• Uw naam en adres

• Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt

• De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing)

• De datum van het beroepsschrift geschreven heeft

• Uw handtekening

 

Daarnaast dient u een kopie van het besluit mee te zenden naar de Rechtbank.

 

U kunt ook een digitaal beroep instellen bij de rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/paginas/voorlopig-voorziening.aspx. Hier heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de website voor de voorwaarden.

 

Voor de behandeling van een brief moet u een bijdrage betalen, het gevormde griffierecht. Op www.rechtspraak.nl kunt u de brochure “beroep instellen bij de rechtbank, de bestuursrechtelijke procedure” vinden. Hierin staat alle relevante informatie.

 

voorlopige voorziening

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u beroep ingesteld. Als u van mening bent dat een kennisgeving van de rechter op uw beroepschrift niet kan worden afgewacht. Wanneer dit kan worden uitgevoerd door de rechter, dan kan het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop uw bezwaarschrift is beslist.

 

Een verzoek om een ​​voorlopige voorziening kan alleen worden vermeld als u ook een beroepschrift heeft bij de rechtbank. Het verzoek om een ​​voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.

 

U kunt ook digitaal een verzoek om een ​​​​voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/paginas/voorlopig-voorziening.aspx .

Hier heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de website voor de voorwaarden.

Naar boven