Kennisgeving melding 8.40 Wet milieubeheer Buitenweg 25 te STEGGERDA

Op 7 oktober 2021 heeft de gemeente een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op de locatie Buitenweg 25 te STEGGERDA. De melding is geregistreerd onder zaaknummer M8.40-2021-5422. De melding betreft:

Plaatsen van 3 windturbines

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@weststellingwerf.nl of telefoonnummer 140561.

 

Naar boven