Aanvraag omgevingsvergunning verwijderen garagedeur en twee buitendraaiende deuren plaatsen Anna Blamanlaan 4

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het verwijderen van een garagedeur en het plaatsen van twee naar buitendraaiende deuren op het adres Anna Blamanlaan 4 in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven