Ter inzage ontwerpwijzigingsplan Van Roozendaalstraat 13-15, Spanbroek

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan voor het perceel Van Roozendaalstraat 13-15, Spanbroek ter inzage ligt.

 

Plangebied

Het plangebied betreft Van Roozendaalstraat 13-15, Spanbroek.

Aan de Van Roozendaalstraat 13-15 te Spanbroek (voormalige BIK-locatie) is een plan geïnitieerd met ca. 51 woningen, genaamd: De Drie Hofjes.

Het initiatief biedt ruimte aan 51 woningen. In het plan wordt een drietal hofjes gecreëerd met ieder een eigen woonmilieu door een diversiteit aan woningtyplogieën.

 

Ter inzage legging

Het wijzigingsplan ligt met ingang van donderdag 12 mei 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer.

Het wijzigingsplan is raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (plan id NL.IMRO.0432.WPDeDrieHofjes-ON01).

 

Zienswijzetermijn

Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder een zienswijze naar voren worden gebracht. De brief dient gericht te worden aan het college van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Opmeer.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u contact op te nemen met mevrouw D. Haak dhaak@opmeer.nl of (0226-363333).

 

Naar boven