het verbouwen en uitbreiden van de woning

Aanvraag Omgevingsvergunning regulier, Poelakkerweg 23 Lunteren.

Zaaknummer 2022W0101

Ontvangen op 2021-12-21

Over deze aanvraag kunt u informatie krijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. Tegen de aanvragen kunt u geen bezwaar maken. Wel kunt u schriftelijk uw mening kenbaar maken door het indienen van een zienswijze. De behandeling van de aanvragen start vanaf datum indiening. Bij een aanvraag om kaptoestemming wordt in ieder geval twee weken gewacht met het nemen van een besluit. Zorgt u er daarom voor dat een reactie binnen deze termijn bij ons bekend is.

Naar boven