6446 Ingekomen omgevingsvergunning - Gondel 16 47

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning ter behandeling zijn ontvangen

 

Ingekomen aanvraag

 

Datum indiening: 2-5-2022

 

Dossierlocatie: Lelystad, Gondel 16 47

 

Dossiernummer: 6446

 

Dossieromschrijving: kappen van struiken en het aanleggen van een uitrit

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend.

Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.

 

 

Naar boven