6465 Ingekomen omgevingsvergunning - Klaverweide 12

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning ter behandeling zijn ontvangen

 

Ingekomen aanvraag

 

Datum indiening: 3-5-2022

 

Dossierlocatie: Lelystad, Klaverweide 12

 

Dossiernummer: 6465

 

Dossieromschrijving: aanleggen van een uitrit

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend.

Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.

 

 

Naar boven