Toestemming voor het verbranden van snoeihout aan Boskermansdijk te Lievelde

Snoeihoutverbranding Oost Gelre

Het college van burgemeester en wethouders heeft een ontheffing voor het verbranden van snoeihout verleend aan:

  • Adres en periode: Boskermansdijk in Lievelde, van 17 mei tot en met 14 juni 2022

    Datum besluit: 3 mei 2022

    Zaaknummer: 27329-2022

De ontheffing is verleend op grond van artikel 10.2 en artikel 10.63 van de Wet milieubeheer en artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening.  

U kunt bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? Dat kunt u hiertegen binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar maken. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift kunt u lezen op de website van de gemeente Oost Gelre: www.oostgelre.nl/producten/bezwaarschrift-indienen 

Naar boven