Omgevingsvergunning afhandeling

  • -

    Kastanjelaan 22 te Stokkum, 7039 CC; het verlengen van de beslistermijn voor het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw (verzonden 04-05-2022).

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de pagina ‘Bezwaarmaken’ op de website van de gemeente www.montferland.info kunt u digitaal uw bezwaarschrift indienen. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen.

Naar boven