Aanvragen omgevingsvergunningen week 3

 

Het college deelt mee dat in de periode tot en met 13 januari 2022 de volgende aanvragen om reguliere omgevingsvergunningen zijn ontvangen:

Broekhuizen

 

Meppel

13-01 7941 EX Prins Bernhardsingel 19-01 te Meppel interne renovatie van een verzorgingshuis

 

Nijeveen

 

Rogat

 

De Schiphorst

 

Tegen een aanvraag om een omgevingsvergunning kan geen bezwaar worden gemaakt .

 

Inzage:

Telefonisch op afspraak via 14 0522 van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur.

 

 

Naar boven