Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Burgemeester en wethouders van Gemeente Meppel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 

Voor : herbestemmen, verbouwen en uitbreiden van een horecapand tot 3 woningen

Locatie : Kifhoek 6 te Meppel

 

De beslistermijn wordt verlengd omdat nog niet alle benodigde adviezen binnen zijn. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 februari 2022.

Naar boven