Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning gemeente Voerendaal, sectie H, perceelnummers 270, 734, 769, 773 en 774

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

gemeente Voerendaal, sectie H, perceelnummers 270, 734, 769, 773 en 774: ophogen van het terrein met vrijgekomen grond (Ruilverkavelingsweg) (ontvangen 5 mei 2022; zaaknummer 2022-023935).

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven