Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Winthagen 3, 6367 GX Voerendaal

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Winthagen 3, 6367 GX Voerendaal: realiseren van een pop-up restaurant (Wijnrestaurant op het Land) (ontvangen 4 mei 2022; zaaknummer 2022-023892).

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven