Aanvraag omgevingsvergunning verlengen tijdelijke noodopvang terrein voormalige Marinekazerne in Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

voor het verlengen van de tijdelijke noodopvang (350 inwoners tot 1 juli 2022) op het adres Kadastraal perceelnummer 2241 - Kadastrale sectie C (terrein voormalige Marinekazerne) in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven