Koningstraat 21 te Nijmegen: veranderen van activiteiten - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 09-05-2022

Omschrijving: veranderen van activiteiten (Koningstraat 21 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Activiteitenbesluit;

Zaaknummer: W.Z21.107611.01

Product: meldingen

Ontvangst: 05-10-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=FB287B1C-AB6B-4A2A-8410-0468A2065585

Naar boven