Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Ibisstraat thv. nr.3 Leeuwarden, (11050254) plaatsen van een open container, van 6 januari t/m 15 februari 2022, verzenddatum 06-01-2022.

 

Inzage : De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien vanaf 20 januari 2022:in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur) / Vanwege de situatie rondom corona kan dit alleen op afspraak. Neem hiervoor contact op met ons callcenter via telefoonnummer 14058. Het dragen van een mondkapje is verplicht in het gemeentehuis.

Bezwaar: Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaand besluit. Een belanghebbende is iemand van wie de belangen direct betrokken zijn bij het besluit. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending (zie achter “verzenddatum”). In uw bezwaarschrift dient u het volgende te vermelden: uw naam en adres; dagtekening; omschrijving van het besluit (dossiernummer – het nummer tussen haakjes) en de gronden van uw bezwaar. Kijk voor meer informatie over bezwaarschrift indienen op www.leeuwarden.nl/bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Leeuwarden. Uitzondering alcoholvergunning, gedoogverklaring, exploitatievergunning, terrasvergunningen, ontheffing artikel 35 Alcoholwet en evenementenvergunning, richten aan: burgemeester van Leeuwarden.

 

 

Naar boven