Tooropstraat 220 te Nijmegen: slopen van het hoofdgebouw en verwijderen van asbest - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 09-05-2022

Omschrijving: slopen van het hoofdgebouw en verwijderen van asbest (Tooropstraat 220 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z22.103552.01

Product: meldingen

Ontvangst: 28-04-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=48EA5E68-F58C-4C51-82B0-92820E93FAF8

Naar boven