Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Schoolstraat 43, 1719AT Aartswoud

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Schoolstraat 43, 1719AT Aartswoud

Op 11 januari 2022 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het kappen van een zieke boom op het perceel Schoolstraat 43, 1719AT Aartswoud. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000027. De aanvraag betreft:

  • vellen van een houtopstand

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven