Ingetrokken omgevingsvergunning Noarder Stienplaat 2 Leeuwarden, (11036463) verdiepen van de berging/sauna en het plaatsen van een carport, verzenddatum 11-01-2022.

 

Bezwaar: Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaand besluit. Een belanghebbende is iemand van wie de belangen direct betrokken zijn bij het besluit. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending (zie achter “verzenddatum”). In uw bezwaarschrift dient u het volgende te vermelden: uw naam en adres; dagtekening; omschrijving van het besluit (dossiernummer – het nummer tussen haakjes) en de gronden van uw bezwaar. Kijk voor meer informatie over bezwaarschrift indienen op www.leeuwarden.nl/bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Leeuwarden. Uitzondering alcoholvergunning, gedoogverklaring, exploitatievergunning, terrasvergunningen, ontheffing artikel 35 Alcoholwet en evenementenvergunning, richten aan: burgemeester van Leeuwarden.

 

Naar boven