Omgevingsvergunning B220312577 reguliere procedure verleend, Kempenaar 37

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende omgevingsvergunning te hebben verleend:

Kempenaar 37 2991 PH Barendrecht (B220312577), voor het wijzigen van het raamkozijn in de voorgevel (verz. 25-04-2022);

Voor het inzien van de aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum een afspraak maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

Bezwaar 

U kunt binnen zes weken na de dag waarop een omgevingsvergunning bekend is gemaakt bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning.

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit of vergunning de alinea over bezwaar indienen op www.barendrecht.nl/bezwaar-maken.

Naar boven