Omgevingsmelding

Spoelweg 4 te Loerbeek, 7036 AL; het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor het bouwen van een werktuigenberging ten behoeve van de opslag van houtsnippers, vaste mest en stro (verzonden 11-01-2022). Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Gedurende twee weken kan de melding worden ingezien. Indien u de stukken wenst in te zien kunt u bellen met 0316-291391 en kiezen voor optie 3.

Naar boven