Verlenging beslistermijn WA-22-0090, Romienendiek 6 te Aalten

Burgemeester en wethouders van Gemeente Aalten maken bekend, dat zij de beslistermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning verlengen met maximaal 6 weken:

 

Zaaknummer: WA-22-0090

Omschrijving: het plaatsen van 18 zonnepanelen op het frame in de tuin

Locatie: Romienendiek 6 te Aalten

Datum ontvangst: 23 maart 2022

 

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

 

Vragen

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via gemeente@aalten.nl of telefoonnummer 0543-493333.

Naar boven