Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het slopen van een agrarisch bijgebouw aan Korhoenweg 4 te Heusden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten heeft op 11-04-2022 een sloopmelding ontvangen. Het betreft het slopen van een agrarisch bijgebouw op de locatie Korhoenweg 4 te Heusden. De melding is geregistreerd onder zaaknummer SM22-0320 en op 28-04-2022 geaccepteerd.

 

Deze melding wordt bekendgemaakt om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. Het accepteren van een sloopmelding is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht. Er geldt daarom geen formele procedure om stukken in te zien, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

 

Naar boven