Gemeente Brummen - Besluitvormende Raadsvergadering op donderdag 20 januari 2022

 

Agenda voor de Besluitvormende Raadsvergadering van de gemeente Brummen op donderdag 20 januari 2022, 20:00 uur - 23:00 uur via Teams

 

Agenda
 • 1.

  Opening en mededelingen

 • 1A

  Benoeming raadslid Loonstra, CDA (vervanger raadslid Van der Leest)

 • Benoeming steunfractielid Brouwer-de Geus, CDA

 • Benoeming steunfractielid Magermans, D66

 • 2.

  Vaststelling agenda

 • 3.

  Vragenronde

 • 4.

  Motie vreemd aan de orde van de dag: Burgersterrein

 • Stemmen staakten tijdens de raadsvergadering van 16 december 2021

 • Hamerstukken

 • 5.

  Lijst ingekomen stukken

 • 6.

  Beschikbaar houden investeringen ouder dan drie jaar

 • Portefeuillehouder: wethouder Van Burgsteden

 • 7.

  Bestemmingsplan Leuvenheim, Landgoed de Wildbaan

 • Portefeuillehouder: wethouder Inberg

 • 8.

  Bestemmingsplan Elzenbosweg 10 en Weg door de Plas 14a

 • Portefeuillehouder: wethouder Inberg

 • 9.

  Beleidsplan Schuldhulpverlening 2022-2025

 • Portefeuillehouder: wethouder Sjerps

 • Bespreekpunten

 • 10.

  Tarievennota Sport / Toekomstige huurtarieven en vergoedingen binnen- en buitensport

 • Portefeuillehouder: wethouder Sjerps

 • 11.

  Bestuurskrachtonderzoek gemeente Brummen

 • Portefeuillehouder: burgemeester Van Hedel

 • 12.

  Visie Kwaliteitstoerisme

 • Portefeuillehouder: wethouder Van Burgsteden

 • 13.

  Wachtlijsten Wmo Team voor Elkaar

 • Portefeuillehouder: wethouder Sjerps

 • 14.

  Sluiting

 

Voor informatie: Griffie@brummen.nl (0575) 56 85 97 www.raad.brummen.nl

 

 

Naar boven