Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Middenweg 76 te Nederhorst den Berg

De gemeente Wijdemeren heeft op 26 april 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen en uitbreiden van de aanbouw (GM) op de locatie Middenweg 76 te Nederhorst den Berg (zaaknummer Z.70614).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Monument

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 29 april 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven