Aanvraag vergunning voor een aanvulling/wijziging op verleende vergunning aan Poelestraat 28, 28a, 28-1 en 28-2 te Groningen

Tussen30 december 2021 en 6 januari 2022 is de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Groningen binnengekomen.

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden  

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Adres

Postcode

Omschrijving

Poelestraat 28, 28a, 28-1 en 28-2 te Groningen

9712 KB

aanvulling/wijziging op verleende vergunning (ova-201472710) (ontvangstdatum 24-12-2021, dossiernummer 202178721)

 

Groningen, 18 januari 2022

Naar boven