Aanvraag vergunning voor het omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) tot 2 zelfstandige woningen aan Kruitlaan 37a te Groningen

Tussen30 december 2021 en 6 januari 2022 is de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Groningen binnengekomen.

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden  

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Adres

Postcode

Omschrijving

Kruitlaan 37a te Groningen

9711 TX

omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) tot 2 zelfstandige woningen (ontvangstdatum 31-12-2021, dossiernummer 202178822)

 

Groningen, 18 januari 2022

Naar boven