Omgevingsvergunning afhandeling

 • -

  Braamtseweg 7 te Kilder, 7035 CT; het verlengen van de beslistermijn voor een verlenen van een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een schuur (verzonden 28-04-2022)

   

 • -

  Doetinchemseweg 2 en 4 te Loerbeek, 7036 AA; het buiten behandeling laten van een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining (verzonden 28-04-2022)

   

 • -

  Langeboomsestraat 6 te Vethuizen, 7046 AA; het verlenen van een omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor het aanpassen van diercategorieën en de aanvraag bouw voor de luchtwasser voor stal (verzonden 28-04-2022). Rechtsmiddel: beroep bij rechtbank Gelderland

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de pagina ‘Bezwaarmaken’ op de website van de gemeente www.montferland.info kunt u digitaal uw bezwaarschrift indienen. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen.

Naar boven