Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het realiseren van een doorbraak tussen de panden op locatie Molenstraat 47a en Molenstraat 51 in Zundert

De gemeente Zundert heeft op 13 januari 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-006472 voor het realiseren van een doorbraak tussen de panden op locatie Molenstraat 47a en Molenstraat 51 in Zundert te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-006472 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Naar boven