Veemarktkade 10, 's-Hertogenbosch, omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning verlengen van de beslistermijn

Adres of locatie: Veemarktkade 10, 5222 AE 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het installeren van een actief koolfilter ter voldoening aan emissiegrenswaarden

Aangevraagde activiteiten:

Kenmerknummer: 079611784602

Uiterste beslisdatum: 12 maart 2022

Voor deze aanvraag geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum staat vermeld.

Naar boven