Kennisgeving ontvangst melding AIM op locatie Wildertstraat 1 in Zundert

Op 1 december 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Wildertstraat 1 in Zundert. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-006796

De melding betreft het realiseren van een kantine in de bestaande bebouwing.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-006796 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.

Naar boven