Kennisgeving ontvangst melding, Zuideruitweg 17, 1608ET Wijdenes

Op 10 januari 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Zuideruitweg 17, 1608ET Wijdenes. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000086. De melding betreft:

  • verwijderen van asbest

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven