Buiten behandeling laten omgevingsvergunning Gezandebaan 32 te Heusden

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning op genoemde datum buiten behandeling is gelaten:

 

Gezandebaan 32 te Heusden

het wijzigen van het veebestand 12-01-2022

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

Naar boven