Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke huisvesting links naast het pand op het perceel Kaaspers 5, 1687TX Wognum

De gemeente heeft op 14 januari 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000834 voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke huisvesting links naast het pand op locatie Kaaspers 5, 1687TX Wognum te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen in afwijking van het bestemmingsplan

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven