Aanvraag om omgevingsvergunning

Alphenseweg 1 te Riel

Het kappen van een boom en het snoeien van een boom (ontvangen 2 0 -12 -2021)

Het college maakt bekend dat bovenstaande aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen. De aanvraag is in te zien bij team Leefomgeving en economie. Bezwaren kunt u pas indienen nadat de omgevingsvergunning is verleend en is toegezonden aan de aanvrager.

 

Naar boven