Verleende omgevingsvergunning, dakopbouw , Vossebes 36 2318AP Leiden

Verleende Omgevingsvergunning regulier

Kenmerk: Z/22/3350014

Ingekomen: 25-01-2022 00:00

Datum besluit: 26-04-2022

Locatie: Vossebes 36 2318AP Leiden

Projectomschrijving: dakopbouw

Wilt u meer informatie ontvangen inzake de aangevraagde en/of verstrekte vergunning? U hebt de mogelijkheid om onderliggende documenten op te vragen. Dat kan als volgt:

E-mail naar publicatiesomgevingsvergunningen@leiden.nl de volgende gegevens:

  • -

     

  • -

     

Wie rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, kan binnen zes weken na de vermelde "datum besluit" een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Naar boven