Openbare vergadering van de Raadscommissie

 

De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 10 mei 2022 om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Belangstellenden kunnen gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over de onderwerpen op de agenda. Wie het woord wenst te voeren kan dit op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur melden bij de griffier (griffie@tubbergen.nl). Het is mogelijk dat er onderwerpen aan de voorlopige agenda worden toegevoegd of daarvan worden afgevoerd. De meest actuele agenda vindt u op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl, onder Gemeenteraad ->vergaderingen (https://bestuur.tubbergen.nl/).

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 5 april 2022.

3. Mededelingen.

4. Informatie vanuit het college.

5. Rondvraag.

 

Ter voorbereiding op de raadsvergadering

6. Bestemmingsplan Vasse, Denekamperweg 135.

7. Bestemmingsplan Buitengebied, SvS Ossendijk 17 en Delenweg 15 Geesteren.

8. Bestemmingsplan 'Uitbreiding zaal Kottink Geesteren.

9. Aanvraag van verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een paardenstal Delmaweg 8 Geesteren.

 

Toelichting de heer Bakhuis (strategisch adviseur Noaberkracht):

10. Jaarstukken 2021 Noaberkracht.

11. Begroting 2023 Noaberkracht.

12. Begrotingen Verbonden Partijen.

 

13. Reglement van Orde gemeenteraad Tubbergen 2022.

 

14. Sluiting

-

Contactgegevens van de gemeente:

Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen

Telefoon: 0546- 628000 Fax: 0546- 628111 E- mail: gemeente@Tubbergen.nl

Naar boven