Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kloosterstraat 8 te Ommel

De wettelijke beslistermijn van de volgende aanvraag omgevingsvergunning is met 6 weken verlengd op genoemde datum:

 

Kloosterstraat 8 te Ommel

het bouwen van 22 woningen 27-04-2022

 

 

Naar boven