Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Radboudstraat 31, 1718CA Hoogwoud

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Radboudstraat 31, 1718CA Hoogwoud

Op 21 april 2022 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde op het perceel Radboudstraat 31, 1718CA Hoogwoud. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000286. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven