Aanvraag omgevingsvergunning bouwen vrijstaande woning Souburg-Noord Kavel 46

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

ontvangen voor het bouwen van een vrijstaande woning op het adres Souburg-Noord Kavel 46 Kadastraal perceelnummer 1495 - Sectie Q in Oost-Souburg.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven