Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Dammerweg 3 te Nederhorst den Berg

De gemeente Wijdemeren heeft op 26 april 2022 een omgevingsvergunning verleend voor afwijken van het bestemmingsplan voor de opvang van vluchtelingen voor 5 jaar op de locatie Dammerweg 3 te Nederhorst den Berg (zaaknummer Z.71651).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 27 april 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven