Aanvraag omgevingsvergunning verbouwen Hobeinsteeg 2 naar 2 appartementen en Hobeinstraat 31 33 renoveren/ onderhoud voeren

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het verbouwen van Hobeinsteeg 2 naar 2 appartementen en Hobeinstraat 31 - 33 renoveren/ onderhoud voeren op het adres Hobeinsteeg 2 en Hobeinstraat 31 en 33 in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven