Aanvraag omgevingsvergunning nieuw te bouwen bedrijf met een bedrijfswoning Kadastraal perceelnummer 892 Sectie K

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor een nieuw te bouwen bedrijf met een bedrijfswoning op het adres Kadastraal perceelnummer 892 Sectie K in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven