Bongel 21 te Terherne: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een kap op een bestaand bijgebouw. (OV 20220122)

Op 21-04-2022 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 28-06-2022. De aanvraag betreft het plaatsen van een kap op een bestaand bijgebouw..

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven