Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning, Zilleveld 12, 6015BN Neeritter

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een bouwwerk (woning) op locatie Zilleveld 12, 6015BN Neeritter.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer 2021-009518. Het besluit is op 13 januari 2022 verzonden.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt de gemeente laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit tegen uw belangen ingaat. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer.

De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 14 januari 2022 en bedraagt 6 weken. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over het besluit in het gemeentehuis bekijken. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier of telefoonnummer (0475) 85 90 00.

Naar boven