Lubertus van Beekstrjitte 27 te Balk: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een woning en een vrijstaand bijgebouw (OV 20210812)

Op 21 april 2022 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd. De uiterste beslisdatum is nu 06-05-2022. De aanvraag betreft het bouwen van een woning en een vrijstaand bijgebouw.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven