Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Dokter van Balen Blankenstraat 23, 1715ES Spanbroek

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Dokter van Balen Blankenstraat 23, 1715ES Spanbroek

Op 13 januari 2022 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het bouwen van een uitbouw op het perceel Dokter van Balen Blankenstraat 23, 1715ES Spanbroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000023. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven