Vergunning verleend - ontheffing art.35 Alcoholwet tijdens de Eetactie introductie Radboud Universiteit op 22 en 24 augustus 2022- Jan van Goyenstraat 3 6522 ES Nijmegen

Gepubliceerd op: 28-04-2022

Omschrijving: Ontheffing art.35 Alcoholwet (Jan van Goyenstraat 3 6522 ES Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.062006

Product: Ontheffing art.35 Alcoholwet

Ontvangst: 29-03-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 25-04-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 06-06-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 25 april 2022 tot en met 06 juni 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven