Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Thermiekstraat 12, 6361HB Nuth

De gemeente Beekdaelen maakt bekend de navolgende aanvraag omgevingsvergunning te hebben ontvangen:

  • gevelaanpassing Thermiekstraat gelegen aan de Thermiekstraat 12, 6361HB Nuth (binnengekomen 11 maart 2022);

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/22/172620. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vergunningverlening@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.

Naar boven